FANGARO – INCDSB, parteneriat de cercetare dezvoltare

Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala

Pentru a creste calitatea si volumul serviciilor noastre  am reusit sa achizitionam o linie  tehnologica noua si automata.   Astfel, beneficiind  de sprijinul si suportul echipei  care coordoneaza proiectul FITOCOMP (metode inovative de valorificare a resurselor naturale și de îmbunătățire a eficienței nutritionale a fito-produselor – contribuții la creșterea competitivității micilor întreprinderi) din cadrul  INCDSB  , am reusit sa accesam Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, acțiunea 1.2.3, in baza contractului nr. 83 din 08.09.2016, încheiat cu Autoritatea Naționala pentru Cercetare Științifică și Inovare in calitate de Organism Intermediar în numele si pentru Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate.